Postępowanie Administracyjne

PISMA, ODWOŁANIA, SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO I NSA, PROCEDURY ADMINISTRACYJNE
 
 
> sporządzanie odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
> przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
> prowadzenie postępowań administracyjnych (w tym przed sądami administracyjnymi).

ZADAJ PYTANIE:

Jeśli chcą Państwo skorzystać z pomocy prawnej on-line, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie sprawy, której dotyczy zapytanie.

regulamin.