Postępowanie Cywilne

POZWY, ZAŻALENIA, APELACJE, SPRZECIWY, WNIOSKI; ZASTĘPSTWO PROCESOWE, SPRAWY SĄDOWE
 
 
> sporządzanie wszelkiego rodzaju pozwów (w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, gospodarczym), zażaleń, apelacji, sprzeciwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym (np. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, itp.),
> reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji (zastępstwo procesowe, sprawy sądowe), we wszystkich rodzajach spraw, zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym.

W sprawach dotyczących zastępstwa procesowego i spraw sądowych (reprezentowanie Klienta przed sądami wszystkich instancji) Serwis RADCA PRAWNY ON-LINE współpracuje z poniższymi Kancelariami Prawnymi:

1. Kancelaria Adwokacka. Doradztwo podatkowe i prawne.
Adwokat Mikołaj Snopczyński, Radca Prawny Maria Snopczyńska
ul. Generała Andersa 8 lok. 2,
00-201 Warszawa

2. Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Słyk
ul. Grażyny 15 lok. 129
02-548 Warszawa

ZADAJ PYTANIE:

Jeśli chcą Państwo skorzystać z pomocy prawnej on-line, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie sprawy, której dotyczy zapytanie.

regulamin.