Prawo Handlowe

UMOWY, STATUTY, UCHWAŁY, REGULAMIN DLA SPÓŁEK, PRZEKSZTAŁCENIA I FUZJE SPÓLEK

> sporządzanie      umów      spółek,
> sporządzanie innych dokumentów dot. spółek (uchwały,      statuty, regulaminy, etc.)
> przekształcenia      formy prawnej spółek,
> fuzje i      połączenia spółek,
> zaskarżanie      uchwał w spółkach      kapitałowych,
> roszczenia      przeciwko członkom zarządów spółek,
> stała obsługa      prawna podmiotów gospodarczych obejmująca bieżące doradztwo z zakresu      wszystkich dziedzin prawa.

ZADAJ PYTANIE:

Jeśli chcą Państwo skorzystać z pomocy prawnej on-line, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie sprawy, której dotyczy zapytanie.

regulamin.