Prawo Lokalowe/ Nieruchomości

PRAWA LOKATORÓW, PRAWO SPÓŁDZIELCZE, KSIĘGI WIECZYSTE, UMOWY DLA NIERUCHOMOŚCI

> prawo własności (m.in. umowa sprzedaży mieszkania / domu, umowa przedwstępna sprzedaży),
> prawo użytkowania wieczystego (m.in. umowa sprzedaży mieszkania / domu, umowa przedwstępna sprzedaży),
> prawo spółdzielcze (m.in. umowa sprzedaży mieszkania / domu, umowa przedwstępna sprzedaży),
> najem/dzierżawa (umowa wynajmu / najmu mieszkania / pokoju, umowa dzierżawy, umowa dzierżawy gruntu, umowa użyczenia lokalu, umowa najmu okazjonalnego),
> księgi wieczyste,
> hipoteka.

ZADAJ PYTANIE:

Jeśli chcą Państwo skorzystać z pomocy prawnej on-line, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie sprawy, której dotyczy zapytanie.

regulamin.