Prawo Pracy

UMOWY DLA PRACOWNIKÓW, ZATRUDNIENIE I WYPOWIEDZENIE, ZAKAZ KONKURENCJI
 
 

> tworzenie i opiniowanie umów(umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa współpracy, umowa o zastępstwo, kontrakt menadżerski),
> wypowiedzenie stosunku pracy,
> zakaz konkurencji,
> odpowiedzialność pracownika za szkodę i mienie powierzone,
> roszczenia pracownicze
> konsultacje w zakresie praw pracownika i ich ochrony,
> formułowanie pism procesowych.

ZADAJ PYTANIE:

Jeśli chcą Państwo skorzystać z pomocy prawnej on-line, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie sprawy, której dotyczy zapytanie.

regulamin.