Stała obsługa prawna dla Firm

ABONAMENTY PRAWNE DLA FIRM, UMOWY I KONTRAKTY HANDLOWE, PRAWNA WIDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

> zastępstwo procesowe w sądach i przed      organami administracji publicznej,
> prowadzenie spraw windykacyjnych,
> pomoc w zakresie      przygotowywania i weryfikowania kontraktów      handlowych,
> pomoc w      wypełnianiu obowiązków wobec      urzędów administracji publicznej i sądów (w tym występowanie przed      KRS),
> pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa      (np. przygotowywanie stosownych uchwał      organów Spółki oraz innej wymaganej dokumentacji),
> pomoc w sprawach organizacyjnych i      pracowniczych.

ZADAJ PYTANIE:

Jeśli chcą Państwo skorzystać z pomocy prawnej on-line, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie sprawy, której dotyczy zapytanie.

regulamin.